Get Adobe Flash player

"รวงข้าว 10 ต้น มัดรวมกันไว้"

        หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้ง 10 ประเทศ รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยสีที่ปรากฎในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

 

 สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง


สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

สำนักเลขาธิการอาเซียน (AESAN Secretariat) ตั้งอยู่ที่กรุงจากาต้าร์

เลขาธิการอาเซียน : H.E. Le Luong Minh ฯพณฯ เล เลือง มินห์

เป็นคนที่ 13 (เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2556)

ปฏิญญากรุงเทพ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510

กฎบัตรอาเซียน 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ภาษาราชการ  ภาษาอังกฤษ


ที่มา : https://sites.google.com/site/aseansiriya1/khwam-hmay-khxng-asean