Get Adobe Flash player

ภาษาอาเซียน : ประเทศไทย

 


คำศัพท์


คำอ่าน

สวัสดี

สวัสดี

สะ-หวัด-ดี

ขอบคุณ

ขอบคุณ

ขอบ-คุน

สบายดีไหม

สบายดีไหม

สะ-บาย-ดี-ไหม

ยินดีที่ได้รู้จัก

ยินดีที่ได้รู้จัก

ยิน-ดี-ที่-ได้-รู้-จัก

พบกันใหม่

พบกันใหม่

พบ-กัน-ใหม่

ลาก่อน

ลาก่อน

ลา-ก่อน

นอนหลับฝันดี

นอนหลับฝันดี

นอน-หลับ-ฝัน-ดี

เชิญ

เชิญ

เชิน

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่-ใช่

อากาศดีจัง

อากาศดีจัง

อา-กาด-ดี-จัง

อากาศร้อนมาก

อากาศร้อนมาก

อา-กาด-ร้อน-มาก

อากาศหนาวมาก

อากาศร้อนมาก

อา-กาด-หนาว-มาก

ไม่เป็นไร

ไม่เป็นไร

ไม่-เปน-ไร

ขอโทษ

ขอโทษ

ขอ-โทด

ที่มา : http://www.thaifranchisecenter.com/AEC/language.php